Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Công bố Báo cáo Khảo sát Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị tại các Công ty Đại chúng ở Việt Nam

Theo thông lệ quốc tế về quản trị công ty hiện đại, thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của hoạt động quản trị công ty, hướng tới việc bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Thông lệ này càng trở nên quan trọng hơn khi tính đại chúng về sở hữu công ty ngày càng phổ biến và vấn đề tách bạch giữa vai trò, trách nhiệm của cổ đông và ban điều hành doanh nghiệp ngày càng cấp thiết.

Ở Việt Nam, khung pháp lý hiện hành đã được cập nhật đáng kể với những quy định chi tiết hơn về thành viên độc lập HĐQT, áp dụng cho không chỉ công ty đại chúng, tổ chức tín dụng mà còn cả công ty cổ phần chưa đại chúng. Tuy nhiên, việc áp dụng chế định thành viên độc lập HĐQT trong thực tiễn vẫn còn chủ yếu mang nặng tính hình thức và cho mục đích tuân thủ mà chưa thực sự hướng đến hiệu quả mà thành viên độc lập HĐQT mang lại.

Là một hiệp hội xã hội – nghề nghiệp của các thành viên độc lập HĐQT tại Việt Nam, Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA), phối hợp với đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam (FiinGroup), đã thực hiện “Báo cáo Khảo sát Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị tại các Công ty Đại chúng ở Việt Nam”. Mục tiêu tổng thể của cuộc khảo sát là xem xét hiện trạng, đánh giá vai trò của thành viên độc lập HĐQT trong các công ty đại chúng tại Việt Nam và xác định những thách thức cũng như các vấn đề mà thành viên độc lập HĐQT/công ty đang phải đối mặt. Trên cơ sở đó, đưa ra những đề xuất và khuyến nghị phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thách thức.

Những phát hiện cùng với các khuyến nghị trong báo cáo có thể cung cấp cơ sở và nền tảng cho các bên liên quan bao gồm cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý, cố vấn chuyên môn, nhà đầu tư/cổ đông, doanh nghiệp và các bên liên quan khác trong việc cải thiện vai trò và chức năng của thành viên độc lập HĐQT, cũng như hướng tới việc quản trị công ty tốt hơn ở Việt Nam.

Việc bổ sung quy định pháp luật về thành viên độc lập HĐQT cho thấy nhà lập pháp Việt Nam đã nhìn nhận đúng đắn và đánh giá cao tầm quan trọng của thành viên độc lập HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp. Điều đó cũng cho thấy nỗ lực của cơ quan nhà nước trong việc phát triển bền vững thị trường vốn Việt Nam nói chung và nâng hạng thị trường chứng khoán nói riêng. Với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp của thành viên độc lập HĐQT tại Việt Nam, VNIDA mong muốn thực hiện báo cáo này để cung cấp góc nhìn tổng quan về quy định pháp luật hiện hành đối với thành viên độc lập HĐQT cũng như thực trạng áp dụng các quy định này trên thực tế tại Việt Nam. Qua đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao vai trò thực sự của thành viên độc lập HĐQT cũng như hướng tới một nền quản trị công ty minh bạch, hiệu quả và bền vững.”, ông Đặng Thế Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNIDA bày tỏ.

Cải thiện chất lượng quản trị công ty và trong đó có việc phát huy vai trò của thành viên độc lập HĐQT một cách thực chất và phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam là một yếu tố quan trọng hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Là một đơn vị chuyên về phân tích dữ liệu tài chính, chúng tôi tham gia dự án này với mong muốn đồng hành, chung tay cùng với VNIDA và các thành viên của thị trường cho mục tiêu thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.” ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT FiinGroup cho biết.

Khảo sát và báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật chính từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thông qua Chương trình Tích hợp ESG Việt Nam được tài trợ bởi SECO. Dự án cũng đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các đối tác bao gồm Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), và Công ty Luật Indochine Counsel.

Quý vị có thể tải báo cáo đầy đủ tại đây: [Tải Báo cáo]

VNIDA và FiinGroup hy vọng báo cáo sẽ góp phần cải thiện vai trò và hiệu quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT tại Việt Nam, phát triển và đề cao thành viên độc lập HĐQT như một nghề nghiệp và nâng cao tiêu chuẩn, thông lệ quản trị công ty tại Việt Nam.

Về VNIDA

VNIDA là hiệp hội xã hội – nghề nghiệp của các thành viên độc lập HĐQT tại Việt Nam, với sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị của thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của thành viên độc lập hội đồng quản trị. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.vnida.vn/.

Về FiinGroup

FiinGroup là đơn vị chuyên cung cấp các nền tảng phân tích thông tin tài chính, thông tin kinh doanh và nghiên cứu thị trường nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam và các doanh nghiệp trong việc phát triển và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fiingroup.vn.