Quyền lợi Hội viên & Hội phí

Đăng ký Hội viên VNIDA

Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) chào đón tất cả các thành viên. Nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Hội để đóng góp cho sự phát triển chung của Hội nói riêng và sự phát triển của các thành viên Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Hãy đăng ký để trở thành Hội viên của VNIDA.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý Doanh nghiệp và Quý Anh/Chị.

Xem thêm Tiêu chuẩn & Quy trình Kết nạp Hội viên VNIDA

Số tài Khoản của Hội:

 • Tên tài khoản: HOI THANH VIEN DOC LAP HOI DONG QUAN TRI DOANH NGHIEP VIET NAM
 • Số Tài khoản: 4859074720647
 • Tại ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hai Bà Trưng
 • Vui lòng ghi rõ Họ Tên và Mobile khi chuyển phí Hội viên và gởi uỷ nhiệm chi về secretariat@vnida.vn
CHÍNH THỨC
Hội viên Cá nhân
3.000.000đ/năm
 • Bằng chứng nhận “Hội viên của VNIDA”;
 • Được ưu tiên mời tham dự các sự kiện của đối tác của Hội;
 • Được hưởng ưu đãi lên đến 50% tham gia các khóa đào tạo tập huấn của Hội;
 • Được Hội ưu tiên đưa vào danh sách giới thiệu ứng viên thành viên độc lập hội đồng quản trị gửi tới các công ty cổ phần khi có yêu cầu giới thiệu;
 • Được Hội cung cấp thông tin liên quan, được tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đề tài, chương trình, dự án do Hội tổ chức với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí;
 • Được cập nhật chính sách pháp luật, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
 • Được quyền truy cập diễn đàn của Hội, được tham gia thảo luận, quyết nghị các chủ trương công tác của Hội, kiến nghị và đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; và
 • Được dự Đại hội, có quyền biểu quyết các vấn đề của Hội; quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Kiểm tra Hội.
LIÊN KẾT
Tổ chức
10.000.000đ / năm
 • Được đề cử 2 đại diện đủ điều kiện tham gia Hội viên Cá nhân
 • Được đăng tải logo và thông tin giới thiệu đơn vị lên website VNIDA.vn tại mục Hội viên Tổ chức
 • Được Ưu tiên mời tham dự các sự kiện của Đối tác VNIDA
 • Được hưởng ưu đãi lên đến 50% tham gia các khóa đào tạo tập huấn của VNIDA
 • Có cơ hội quảng bá hình ảnh tổ chức và tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng;
 • Có cơ hội hợp tác và trao đổi chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến quản trị công ty và thành viên độc lập HĐQT với các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và khu vực.
LIÊN KẾT
Cá nhân
2.000.000đ / năm
 • Được ưu tiên mời tham dự các sự kiện của Đối tác VNIDA
 • Được hưởng ưu đãi lên đến 50% tham gia các khóa đào tạo tập huấn của VNIDA
 • Được Hội ưu tiên đưa vào danh sách giới thiệu ứng viên thành viên độc lập hội đồng quản trị gửi tới các công ty cổ phần khi có yêu cầu giới thiệu;
 • Được Hội cung cấp thông tin liên quan, được tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đề tài, chương trình, dự án do Hội tổ chức với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí;
 • Được cập nhật chính sách pháp luật, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
 • Được quyền truy cập diễn đàn của Hội, được tham gia thảo luận, quyết nghị các chủ trương công tác của Hội, kiến nghị và đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
 • Được dự Đại hội, KHÔNG có quyền biểu quyết các vấn đề của Hội; KHÔNG có quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Kiểm tra Hội.

Đăng ký Hội viên VNIDA