Tiêu chuẩn & Quy trình Kết nạp Hội viên

Xem Quy chế Hội viên bản PDF: Click vào đây

Tiêu chuẩn hội viên chính thức

Hội viên chính thức là công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có trình độ Đại học trở lên mong muốn phát triển chức danh nghề nghiệp thành viên độc lập Hội đồng quản trị, có điều kiện tham gia các hoạt động thường xuyên của Hội; và đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã hoặc đang là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của công ty hay tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành; hoặc

b) Đã hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể:

 • Người quản lý doanh nghiệp (theo quy định của Luật Doanh nghiệp) tại một công ty tại Việt Nam;
 • Chuyên gia tư vấn (luật sư, chuyên viên pháp chế, chuyên gia tài chính …) nắm giữ vị trí quản lý trong các tổ chức chuyên nghiệp (công ty luật, công ty kiểm toán – kế toán, tư vấn tài chính …); hoặc
 • Giảng viên đại học hay người làm công tác học thuật tại các cơ sở đào tạo, có hoạt động trong lĩnh vực thành viên độc lập hội đồng quản trị và/hoặc quản trị doanh nghiệp. 

(c) Là thành viên HĐQT hoặc HĐTV điều hành hoặc độc lập tại các công ty cổ phần.

 • Là chuyên gia có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.
 • Là CEO, hoặc lãnh đạo / quản lý cao cấp (C-level) tối thiểu 3 năm tại các công ty quy mô vừa trở lên.
 • Là Công dân Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện đăng ký tham gia Hội

Điều kiện tham gia :

 • Nộp đơn xin tham gia Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
 • Hồ sơ mô tả kinh nghiệm công việc, kèm 3 địa chỉ tham vấn (reference).

Nguồn hội viên chính thức:

 • Tự ứng cử (qua website và các phương tiện truyền thông: Linkedin, Facebook, vv…)
 • Được giới thiệu.

Hội viên liên kết:

 • Là Hội viên chưa đủ điều kiện tham gia Hội viên Chính thức hoặc/ và không được Hội đồng Thẩm định Hội viên phê duyệt tại thời điểm đăng ký Hội viên
 • Là Công ty/ Tổ chức có nhu cầu tham gia Hội viên Liên kết theo dạng doanh nghiệp

Quy trình Kết nạp Hội Viên

 • Đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu (form) gia nhập tại đây
 • Gởi Hồ sơ cá nhân (CV) đính kèm kinh nghiệm công tác và ảnh đại diện về email: secretariat@vnida.vn
 • Hội đồng Thẩm định tiến hành thẩm định tư cách Hội viên trong 14 ngày làm việc
 • Nhận thông báo đủ điều kiện gia nhập qua email
 • Hoàn thành nộp phí Hội viên
 • Chủ tịch ký ra Quyết định Công nhận Hội viên VNIDA mỗi tháng
 • Trao Bằng chứng nhận Hội viên tại Buổi Lễ Kết Nạp Hội viên mới gần nhất

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam