THÔNG BÁO BÁO CHÍ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

VNIDA Công Bố Khung Năng Lực Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị

Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) vinh dự công bố Khung Năng lực Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“Khung Năng lực”), một sáng kiến tiên phong trong việc thiết lập nên các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp đối với các thành viên độc lập Hội đồng quản trị nói riêng và các thành viên hội đồng quản trị nói chung tại Việt Nam.

Nhận thức rõ vai trò then chốt của năng lực nghề nghiệp trong việc quyết định hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị, VNIDA đã nghiên cứu và xây dựng Khung Năng lực với 20 năng lực cốt lõi. Các năng lực này được xếp thành ba nhóm chính, bao gồm Tố chất và Phẩm chất, Kiến thức và Kỹ năng, thiết lập nên một tiêu chuẩn mới về sự xuất sắc của thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Theo Khung Năng lực, một Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có năng lực phải hành động xuất phát từ những Tố chất và Phẩm chất tốt, dựa trên nền tảng Kiến thức đa lĩnh vực vững chắc và thông qua các Kỹ năng thuần thục và thông thạo.

Khung Năng lực không chỉ đóng vai trò là thước đo năng lực nghề nghiệp của các thành viên độc lập hội đồng quản trị mà còn hướng tới việc tạo ra cơ sở cho sự tín nhiệm và kỳ vọng của cổ đông đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các chương trình đào tạo năng lực phù hợp, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị.

VNIDA vinh dự nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng Khung Năng lực. Những đóng góp giá trị này không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn của Khung Năng lực mà còn khẳng định sự phù hợp của Khung Năng lực trên phạm vi quốc tế.

Bên cạnh các hội viên chính thức của VNIDA có trách nhiệm luôn nỗ lực hoàn thiện các năng lực bản thân theo Khung Năng lực, VNIDA cũng khuyến khích các bên liên quan, các cổ đông, các công ty, cơ quan nhà nước và cơ sở đào tạo tham khảo và áp dụng Khung Năng lực, qua đó, cùng đóng góp chung vào việc nâng cao các tiêu chuẩn quản trị tại Việt Nam.

Để xem toàn bộ nội dung Khung Năng lực, vui lòng truy cập tại đây.

Về VNIDA

VNIDA là hiệp hội xã hội – nghề nghiệp của các thành viên độc lập HĐQT tại Việt Nam, với sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị của thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của thành viên độc lập hội đồng quản trị. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.vnida.vn/

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam