Cơ sở pháp lý

Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể theo Quyết định số 04/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 5/1/2022 về việc cho phép thành lập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam