ID Opportunities

Job Posting Title Location Department Date
ID Opportunities Hà Nội Independent Director January 8, 2016
[Test] ID Opportunities Binh Duong Independent Director January 8, 2016
Board Opportunities Ho Chi Minh Independent Director January 7, 2016

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam