Mạng lưới quốc tế

VNIDA Gia nhập Mạng lưới Quản trị Công ty Quốc tế (ICGN)

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023 Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam Gia nhập Thành viên Mạng lưới Quản trị Công ty Quốc tế (ICGN) Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam (VNIDA) vinh dự thông báo về việc tham gia Mạng lưới Quản

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VNIDA và ASIAiNED

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VNIDA và ASIAiNED Trong khuôn khổ Diễn đàn Thành viên Độc lập đồng Quản trị Việt Nam 2023 vào ngày 14/07/2023 tại Khách sạn Lotte Saigon đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hội Thành viên Độc lập