Giới thiệu VNIDA

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 5/1/2022 về việc cho phép thành lập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA), ngày 28/4/2022, VNIDA đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam và chính thức ra mắt các thành viên của Hội.

Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một cột mốc lớn đối với tất cả các thành viên của Hội, những người đã cùng chung mục tiêu, chí hướng, cùng đồng hành phát triển cho sứ mệnh của Hội.

Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội, điều hành Đại hội.

 VNIDA đã tổ chức Đại hội

Tham dự Đại hội có các đại biểu khách mời: Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; ông Trần Minh Tân, Chuyên viên, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ cùng với sự tham dự của gần 100 đại biểu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến là các thành viên đã luôn đồng hành và ủng hộ Hội từ những ngày đầu thành lập.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đều có đủ tư cách thực hiện các hình thức bình bầu trực tiếp trong Đại hội theo quy chế. Đại hội VNIDA nhiệm kỳ 2022 – 2027 thống nhất làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, mọi vấn đề đều được các đại biểu thảo luận công khai trước khi Đại hội quyết định.

 VNIDA đã tổ chức Đại hội

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, cùng với sứ mệnh của Hội là thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

VNIDA xác định phương hướng hoạt động chính của Hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế cho các ban chuyên môn với những hoạt động cụ thể nhằm ổn định, thúc đẩy hoạt động Hội phát triển mạnh mẽ. Tập trung vào công tác phát triển hội viên, xây dựng mạng lưới phát triển, bồi dưỡng và tập huấn để hỗ trợ nhằm giúp đảm bảo tính minh bạch và độc lập của các doanh nghiệp, nâng cao vị thế của Hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Qua quá trình bầu cử công khai, minh bạch, dân chủ, 100% các đại biểu tham dự Đại hội Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam đã đồng thuận bầu ra các cơ quan lãnh đạo Hội với 25 ủy viên Ban Chấp hành và 3 ủy viên Ban Kiểm tra.

 VNIDA đã tổ chức Đại hội

Ngay sau đó, Ban Chấp hành cũng đã tiến hành phiên họp đầu tiên và tất cả các ủy viên Ban Chấp hành đã thống nhất bầu Ban Thường vụ của Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam với các vị trí như sau:

1. Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng – Chủ tịch Hội

2. Ông Đặng Thế Đức – Tổng Thư ký

3. Ông Nguyễn Tiến Thanh – Phó Chủ tịch thường trực

4. Bà Hoàng Hải Anh – Phó Chủ tịch

5. Ông Ngô Đình Đức – Phó Chủ tịch

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch

7. Ông Lê Hồng Lĩnh – Phó Chủ tịch

8. Ông Trịnh Quốc Vân – Phó Chủ tịch

9. Ông Trịnh Thanh Bình – Phó Chủ tịch

10. Ông Vương Văn Quang – Ủy viên

11. Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Ủy viên

Bà Hoàng Hải Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo dự thảo và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội của Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam./.