RSM Vietnam Introduction

RSM Vietnam is one of the leading mid-tier accounting and advisory firms in Vietnam, which was established in July 2001 and has become a member of RSM network since 2012. RSM Vietnam has more than Vietnam 400 professional staff in Vietnam serving mid to large public-listed, multi-national and private companies in various industries. RSM is the 6th largest provider of audit, tax and consulting services worldwide (based on International Accounting Bulletin in February 2020) and the 5th largest supplier in USA. RSM has 810 offices in over 120 countries and more than 43,000 people internationally.

RSM Vietnam was founded by the group of the certified public auditors (CPAs) and accredited consultants, who had worked in the field of the auditing and consulting since the very first days of this industry in Vietnam. Currently, we are the 8th largest provider of tax services and audit and accounting services in Vietnam based on the ranking of the Ministry of Finance with offices in Ho Chi Minh City, Hanoi, and Da Nang.

Giới thiệu RSM Việt Nam

RSM Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập vào tháng 7 năm 2001 và là thành viên của Hãng RSM Quốc tế từ năm 2012. RSM Việt Nam có hơn 400 chuyên gia và nhân viên thường xuyên phục vụ các công ty niêm yết đại chúng, tập đoàn đa quốc gia và cả các doanh nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực. Tập đoàn RSM Quốc tế xếp hạng thứ 6 trong số các tập đoàn kiểm toán và kế toán toàn cầu (dựa trên Bản tin kế toán quốc tế vào tháng 2 năm 2020) và đứng thứ 5 ở Mỹ. Hãng RSM Quốc tế có các công ty thành viên tại 120 quốc gia, với 810 văn phòng và hơn 43.000 nhân viên.

RSM Việt Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã và đang hoạt động trong ngành kiểm toán và tư vấn ngay từ những ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại Việt Nam. Hiện nay, RSM Việt Nam có văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. RSM Việt Nam xếp thứ 8 về doanh thu trong Top 10 công ty kiểm toán có doanh thu lớn nhất Việt Nam dựa trên bảng xếp hạng của Bộ Tài chính.

Head office in Ho Chi Minh City
5th Floor, Sai Gon 3 Building, 140 Nguyen Van Thu Street,
Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +(84) 28 3827 5026 | Fax: +(84) 28 3827 5027
Tax Code: 0302 361 789
Web: www.rsm.global/vietnam Email: contact_hcm@rsm.com.vn