Đại hội VNIDA lần thứ nhất tại Hà Nội

Đại hội lần thứ nhất Hội thành viên độc lập Hội đồng quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) nhiệm kỳ 2022-2027 đã nhóm họp tại Hà Nội cuối tháng 4 vừa qua. Đây là sự kiện quan trọng đối với tất cả các thành viên của VNIDA.

Đại hội VNIDA lần thứ nhất tại Hà Nội

VNIDA xác định phương hướng hoạt động chính của Hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là xây dựng quy chế cho các ban chuyên môn với những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động Hội phát triển. Bên cạnh đó, tập trung phát triển hội viên, xây dựng mạng lưới, hỗ trợ nhằm bảo đảm tính minh bạch và độc lập của các doanh nghiệp, nâng cao vị thế của Hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

Trong đại hội, 100% các đại biểu tham dự đã đồng thuận bầu ra các cơ quan lãnh đạo Hội với 25 ủy viên Ban chấp hành và 3 ủy viên Ban kiểm tra. Ngay sau đó, Ban chấp hành tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ban thường vụ của VNIDA với các vị trí như sau: Chủ tịch VNIDA là ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng; Tổng thư ký là ông Đặng Thế Đức; Phó chủ tịch thường trực là ông Nguyễn Tiến Thanh; Phó chủ tịch gồm bà Hoàng Hải Anh và các ông Ngô Đình Đức, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Lĩnh, Trịnh Quốc Vân, Trịnh Thanh Bình; hai Ủy viên là ông Vương Văn Quang và ông Nguyễn Ngọc Kiên.

6-5-22-Pic-2-2564-1651823677.jpg
Ban thường vụ của VNIDA nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội 

VNIDA xác định tầm nhìn trở thành cộng đồng hàng đầu của các thành viên độc lập thuộc hội đồng quản trị các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Sứ mệnh của VNIDA là thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và liêm chính của các thành viên.

Theo Doanh nhân Sài Gòn