Họp Ban Chấp hành VNIDA đầu năm 2023

Vào ngày 08/02 vừa qua tại Khách sạn Grand Mecure, Hà Nội. Cuộc họp Ban Chấp hành VNIDA đầu năm 2023 cùng với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Cố vấn, Ông Trần Sĩ Chương và Ông Nguyễn Quang Thuân, đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhiều ý kiến đóng góp trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế cho kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được thảo luận sôi nổi nhằm từng bước thực hiện Sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Để tìm hiểu thêm về VNIDA cũng như có mong muốn trở thành Hội viên, vui lòng truy cập tại đây: https://www.vnida.vn/tieu-chuan-quy-trinh-ket-nap-hoi-vien/