Khảo sát về Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị tại các Công ty Đại chúng tại Việt Nam

Kính gửi Quý Công ty,

Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA), một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các thành viên độc lập hội đồng quản trị (HĐQT) và những cá nhân muốn trở thành thành viên độc lập HĐQT, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.

Hiện tại, trên cơ sở hợp tác với đối tác chiến lược của Hội là FiinGroup (một công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ tích hợp dữ liệu tài chính, thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu ngành, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân tích trên nền tảng dữ liệu khác), và với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam) và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), VNIDA đang thực hiện một báo cáo nghiên cứu về tình hình hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT tại các công ty đại chúng Việt Nam, bao gồm các công ty đã niêm yết và các công ty chưa niêm yết, cho mục đích xác định hiện trạng, đánh giá vai trò, khả năng và hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT trong mối quan hệ đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như các khó khăn thách thức mà các cá nhân thành viên độc lập HĐQT và các doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Trên cơ cở nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành và phân tích, đánh giá các dữ liệu khảo sát, chúng tôi sẽ đề xuất các chính sách, đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện khung khổ pháp luật hiện hành để nâng cao vai trò và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi sẽ xây dựng và kiến nghị các phương án hỗ trợ các công ty trong việc tuyển dụng, bố trí và làm việc với các thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho mục đích vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Để thay lời cảm ơn Quý Công ty đã dành thời gian thực hiện khảo sát, sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi đến Quý Công ty toàn bộ kết quả nghiên cứu cùng với đề xuất nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị để Quý Công ty tham khảo.

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Công ty !

? Tham gia khảo sát: https://survey.vnida.vn/

Trân trọng,
Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA)