Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác VNIDA và các đối tác trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao TV HĐQT Việt Nam 2022

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao TV Hội đồng Quản trị Việt Nam 2022 vào ngày 07/12/2022 tại Khách sạn Lotte Saigon đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm cùng đồng hành, hỗ trợ trong các hoạt động, cùng nhau kiến tạo mạng lưới kết nối và gia tăng giá trị cho các hội viên giữa Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) và các đối tác:

  1. Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam (FiinGroup Vietnam)
  2. Phân viện Kiểm toán viên Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam)
  3. Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (CFO Vietnam)
  4. Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB)

Theo đó, Các Bên đồng ý tạo quan hệ hợp tác trong các hoạt động của VNIDA và các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, cho mục đích phát huy hiệu quả vai trò cũng như lợi ích chung của các thành viên trong VNIDA qua đó thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị thông qua các hoạt động:

  1. Hỗ trợ các công tác chuyên môn và đào tạo (quản trị doanh nghiệp (CG), thành viên độc lập HĐQT (ID), kiểm toán nội bộ (IA) và các vấn đề liên quan);
  2. Tham gia với tư cách là đối tác trong một số chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu, và chương trình về CG, ID, IA và các vấn đề liên quan;
  3. Phối hợp cùng trong một số chương trình đào tạo về quản trị công ty, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp…..;
  4. Đồng tổ chức các sự kiện và hội nghị theo thỏa thuận của Các Bên về các chủ đề liên quan; và
  5. Tham gia các dự án và hoạt động khác nhằm mang lại tối đa lợi ích cho Hội viên

Lễ ký kết với sự chứng kiến của Chủ tịch Nguyễn Sinh Dũng Thắng, các Uỷ viên Ban Thường vụ VNIDA và đại diện của các đơn vị ký kết: Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng giám đốc FiinGroup Việt Nam; Ông Nguyễn Đình Thanh, TGĐ & Tổng Thư ký, IIA Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực CFO Việt Nam và Bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký VASB cùng với hơn 200 khách mời tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc FiinGroup Việt Nam và Ông Đặng Thế Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNIDA

Ông Lê Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch VNIDA & Ông Nguyễn Đình Thanh, TGĐ & Tổng Thư ký, IIA Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực CFO Việt Nam và Ông Trịnh Quốc Vân, Phó Chủ tịch VNIDA

Bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký VASB và Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch VNIDA