Cù Quốc ViệtHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Cù Quốc Việt là thành viên sáng lập và là Giám đốc Tài chính Công ty TM DV Cơ Khí Linh Phong –  nhà máy sản xuất các sản phẩm xuất Giàn Giáo, Sản phẩm Cơ khí cho các thị trường Châu Âu, Mỹ với công suất 5000 tấn /năm
  • Ông Việt là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), có 12 năm kinh nghiệm thực tế về quản lý điều hành, kiểm soát tài chính, kiểm toán viên.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam