Đặng Doãn KiênỦy viên Ban Chấp hành

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Đặng Doãn Kiên được bầu làm ủy viên BCH Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 09/01/2023
  • Ông Đặng Doãn Kiên hiện là Phó Chủ tịch (phụ trách đầu tư) Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần (Tập đoàn ITL), Thành viên HĐQT CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex (VTX), đồng thời là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam (SWC).
  • Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong các lĩnh vực chuyền môn như Logistics, Tái cấu trúc tài chính, Giao dịch tài chính và M&A, Đầu tư và phát triển doanh nghiệp, …
  • Ông Kiên có bằng cử nhân Thạc sỹ tài chính, chứng chỉ quản lý quỹ, CFA.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam