Đặng Hồng TânTV Ban Kiểm tra

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Đặng Hồng Tân được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 28/04/2022.
  • Ông Tân là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó nhiều năm giữ cương vị là Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn của một công ty Big4 và một Công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính.
  • Với kinh nghiệm công tác của mình Ông Tân từng được bầu là Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị (Ủy ban Kiểm toán) tại CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) trong gần 2 nhiệm kỳ và Thành viên Độc lập Ủy ban Kiểm toán (Ban Kiểm soát) tại CTCP Đầu Tư Nam Long (NLG) 1 nhiệm kỳ.
  • Hiện nay, Ông Tân đang là Chủ tịch Công ty và Giám đốc Điều hành tại CT Đầu tư Tân Đặng (“TD Invest”) một công ty chuyên về tư vấn quản lý hoạt động đầu tư.
  • Bên cạnh đó, Ông Tân cũng là hội viên tích cực của của các hiệp hội nghề nghiệp bao gồm SHRM, ACFE và IIA.
  • Ông Tân có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA).

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam