Hoàng Mạnh ThắngPhó Chủ tịch

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Hoàng Mạnh Thắng được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 09/01/2023
  • Ông Hoàng Mạnh Thắng hiện là Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Lãnh đạo ngành hàng tiêu dùng, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  • Ông Thắng đã có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong các lĩnh vực chuyên môn, chủ yếu bao gồm: Kiểm toán, Xây dựng và phát triển doanh nghiệp, Chiến lược tăng trưởng và tái cấu trúc doanh nghiệp, Tái cấu trúc tài chính, Giao dịch tài chính và M&A, Chuyển đổi doanh nghiệp và công nghệ số. Ông đã làm việc với nhiều doanh nghiệp quy mô lớn và đa dạng về hình thức đầu tư.
  • Ông có bằng Cử nhân kế toán, Kiểm toán viên công chứng (VACPA).

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam