Lê Phúc HiềnHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Lê Phúc Hiền hiện đang giữ vị trí là Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư tại Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH MTV
  • Ông Hiền có hơn 10 năm giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức, với quy mô danh nghiệp _ Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, có Tổng Tài sản hơn 1.500 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 500 tỷ đồng
  • Ngoài ra, Ông có kinh nghiệm hơn 10 năm với vai trò là Quản lý tài chính trong Công ty nhà nước và Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài
  • Ông Hiền còn có hơn 3 năm làm Giảng viên thỉnh giảng cho trường Đại học về chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam