Mai Lan PhươngHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Hiện nay Bà Mai Lan Phương đang phụ trách mảng tư vấn cho công ty TNHH Kiểm toán BDO kiêm Tống Giám đốc BDO Audit Service tại Việt Nam.
  • Bà có hơn 7 năm kinh nghiệm Giảng dạy Kế toán tại trường Quản lý Kinh tế Bộ Công thương.
  • Bà Phương có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán, hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam