Nguyễn Chí TrungUỷ viên Ban Chấp hành

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Nguyễn Chí Trung được bầu bổ sung làm ủy viên BCH Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 12/06/2023
  • Ông Chí Trung hiện là Tổng Giám đốc của Grant Thornton Vietnam, Ông có hơn 21 năm kinh nghiệm sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn, bao gồm cả kiểm toán, chuyển đổi báo cáo tài chính cho phù hợp với các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”), báo cáo xoát sét tài chính, điều tra gian lận đặc biệt, xem xét và thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ, và các khóa đào tạo kế toán quảnlýmột loạt các sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, CNTT, phát triển bất động sản, khách sạn, ngân hàng, xây dựng và các dự án quốc tế tài trợ.
  • Hiện tại, ông cũng là một thành viên tích cực của Ban chấp hành Hiệp hội Kế toán Công chứng Việt Nam (VACPA)

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam