Nguyễn Hữu HiệuPhó Chủ tịch

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Nguyễn Hữu Hiệu được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 09/01/2023
  • Ông Nguyễn Hữu Hiệu hiện là Tổng Giám đốc FiinGroup Việt Nam
  • Trước khi đồng sáng lập FiinGroup, ông là Cố vấn về Thể chế tại Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Cán bộ chương trình tại IFC (World Bank) và là Giám đốc tư vấn tại PwC Việt Nam.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam