Nguyễn Ngọc KiênỦy viên Ban Thường

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Nguyễn Ngọc Kiên được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 28/04/2022.
  • Ông Kiên hiện Chủ tịch Công ty luật TNHH Golden Standard đồng thời là Thành viên Độc lập – Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EFAST, ngoài ra Ông Kiên còn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam – VCCA

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam