Nguyễn Sinh Dũng ThắngChủ tịch

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 28/04/2022.
  • Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng có trên 18 năm kinh nghiệm tham gia hội đồng quản trị các doanh nghiệp và các công ty đại chúng đa lĩnh vực như: sản xuất phân phối hàng điện tử, XNK, vận tải biển, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, khoáng sản, chứng khoán, ngân hàng, sản xuất vàng miếng, nước sạch, hội đồng kinh doanh quốc tế.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam