Phạm Đăng KhoaHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Phạm Đăng Khoa hiện đang là Giám đốc vận hành tại A&I Trung Son Co. Ltd.
  • Ông Khoa cũng đang giữ vị trí là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ Phần Lộc Trời – Viên Thị, Công ty CP IVC.
  • Ông Khoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ở các ngành nghề nông nghiệp, BĐS, bán lẻ…, và chịu trách nhiệm các dự án về ESG, các khoản tài trợ xanh, tài trợ chuỗi giá trị…

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam