Phạm Xuân SangHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Phạm Xuân Sang là thành viên sáng lập và là Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA).  VTA được thành lập từ năm 2018 bởi yêu cầu từ thực tiễn kinh doanh và mong đợi của cộng đồng thương nhân Việt Nam về một thiết chế giải quyết các tranh chấp thương mại với sự thấu hiểu văn hóa, môi trường kinh doanh và thực tiễn tư pháp tại Việt Nam. Ông Sang đồng thời là sáng lập viên và là Luật sư Điều hành của SENLAW, một công ty luật chuyên biệt về tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
  • Ông Sang gắn liền với quá trình thiết lập và vận hành hệ thống quản trị pháp lý của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong 20 năm qua; trong đó Ông đã tham gia tổ chức hệ thống quản trị doanh nghiệp và là Giám đốc Pháp lý của Tập đoàn Trường Hải (THACO) giai đoạn từ 2013 – 2022.
  • Là Hội viên của VNIDA, Ông Sang mong muốn thông qua các hoạt động của VNIDA, sẽ góp phần chuẩn hóa, thúc đẩy và nâng tầm quản trị công ty phù hợp văn hóa, thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam và đáp ứng được các chuẩn mực về quản trị công ty tiến bộ.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam