Phan Thanh BìnhHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Phan Thanh Bình hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Tài chính (SaT) của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting Vietnam JSC). Ông cũng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khách hàng Hàn Quốc cho khu vực Đông Dương.
  • Ông Bình có hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn giao dịch, kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác. Ông là người đứng đầu dịch vụ thẩm định của EY tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông có kinh nghiệm làm việc và lãnh đạo nhóm với nhiều thành viên có văn hóa làm việc, kinh nghiệm cũng như môi trường làm việc khác nhau. Ông đã tham gia tư vấn cho hơn 800 giao dịch M&A với tổng giá trị giao dịch thành công hơn 12 tỷ Đô la Mỹ tại Việt Nam, Lào và Cambodia .
  • Ông Bình có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên biệt (Executive MBA) của Trường kinh doanh INSEAD và bằng Cử nhân Tài chính & Kế toán của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bình cũng có bằng Kiểm toán viên (CPA) Việt Nam và là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam