Phan Trung HiếuHội viên

  • Ông Phan Trung Hiếu hiện đang giữ vị trí là Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Phần mềm Hoàn Cầu – GSOFT
  • Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc Quản lý Điều hành doanh doanh nghiệp GSOFT từ 2006 đến nay, phát triển cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm cho các Tổng Công ty, Tập đoàn, Ngân hàng, Trường đại học.
  • Bên cạnh đó, Ông Hiếu còn giữ vị trí là Chủ tịch HĐQT Công ty GOBRANDING là Công ty FDI từ 2012.
  • Ông Hiếu còn là giảng viên có thâm niên giảng dạy chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính tại một số Trường Đại học lớn tại TP. HCM

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam