Tống Công CườngHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Tống Công Cường hiện đang là Giám đốc điều hành Quản trị Rủi ro và Tuân thủ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC. Ông chủ trì và tham gia công tác soạn thảo Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như tham gia các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông của HSC. Ông cũng tham gia thành viên độc lập Ban điều hành Quỹ mở của Công ty quản lý quỹ Eastspring Investments.
  • Ông Cường có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp luật bao gồm nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, tư vấn cao cấp tại Công ty Luật Russin & Vecchi và luật sư nội bộ cho Công ty quản lý quỹ Eastspring Investments và Ngân hàng HSBC Việt Nam.
  • Ông hiện là luật sư thành viên Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh. Ông có bằng thạc sĩ luật học tại Đại học Nagoya, Nhật bản.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam