Trần Minh PhươngHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Bà Trần Minh Phương hiện là người sáng lập và đang giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Kiểm toán nội bộ Chuyên nghiệp (ProTrain) chuyên tư vấn và đào tạo Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
  • Bà hiện đang là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán IIA Việt Nam
  • Bà có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ Chuẩn quốc tế, đã đào tạo cho hàng trăm tổ chức là tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp, các trường đại học và hàng ngàn học viên cá nhân
  • Các chứng chỉ Bà đã đạt được: Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính; Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ Quản trị rủi ro công chứng Hoa Kỳ (CRMA); Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ công chứng Hoa Kỳ (CIA); Chứng chỉ Kiểm Soát Nội bộ COSO, Hoa Kỳ; Thành viên kỳ cựu Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh Quốc (FCCA); Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA).

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam