Trịnh Minh GiangHội viên

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Trịnh Minh Giang hiện là CEO của VMCG Capital, quản lý những hạng mục đầu tư đa dạng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ.
  • Ngoài việc giữ vai trò lãnh đạo tại VMCG Capital, Ông Trịnh Minh Giang còn chủ nhiệm các chương trình phát triển hệ sinh thái kinh doanh và đầu tư như InvestUp hay Young Digital Leader Incubator (YDLI). Hiện Ông Giang là thành viên BOD của Tập đoàn VTI, trước đó, Ông từng giữ chức VP of Global Business Development của VTI và CEO tại VTI Cloud.
  • Ông Trịnh Minh Giang hiện cũng là đồng sáng lập và cố vấn giáo dục tại FOCUS Education. Ông Giang cũng là một trong những người đồng sáng lập hệ thống trường Alfred Nobel School và thương hiệu xuất bản Alpha Books.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam