Trịnh Quốc VânPhó Chủ tịch

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Trịnh Quốc Vân được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) Nhiệm kỳ I (2022-2027) vào ngày 28/04/2022.
  • Ông Vân hiện là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Công nghệ Thái Sơn – BQP, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh TVH. Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán, ông Vân đã từng là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) và đang tham gia vào HĐQT của nhiều doanh nghiệp niêm yết hiện nay.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam