Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

VNIDA góp ý Dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) đối với chế định Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Sau một thời gian dài áp dụng, Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“Luật CTCTD hiện hành”) đã bộc lộ một số quy định không còn theo kịp với tốc độ phát triển của các điều kiện kinh tế xã hội và cần phải được điều chỉnh. Một trong số đó có thể kể đến là sự phát triển không ngừng về quy mô của các tổ chức tín dụng (“TCTD”) tại Việt Nam đòi hỏi một khung khổ quản trị công ty minh bạch và hiệu quả hơn, tiệm cận với các thông lệ tốt trên thế giới. Việc nâng cao chất lượng quản trị công ty sẽ giúp đảm bảo vận hành ổn định loại hình doanh nghiệp đặc biệt này, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đóng vai trò trụ cột trong việc góp phần nâng cao tính minh bạch, tính hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty. Theo đó, các quy định liên quan đến chế định Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần được sửa đổi và bổ sung để phát huy hơn nữa vai trò của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong các TCTD.

Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) cũng như qua rà soát thực tiễn áp dụng chế định hiện hành về Thành viên độc lập Hội đồng quản trị hiện hành trên thị trường, Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (“VNIDA”) đã soạn thảo Bản góp ý Dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) về chế định Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong các TCTD (“Bản Góp ý Dự thảo”) và trình lên các cơ quan hữu quan vào ngày 14/7/2023 vừa qua.

Bản Góp ý Dự thảo được Ủy ban Chính sách & Pháp luật cùng đội ngũ chuyên gia của VNIDA soạn lập dựa trên cơ sở tham khảo, so sánh các quy định về Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo khuyến nghị của một số định chế tài chính uy tín trên thế giới như Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và kinh nghiệm pháp luật về ngân hàng của một số quốc gia trong khu vực như Malaysia và Singapore. Theo đó, Bản Góp ý Dự thảo đưa ra các bình luận, đánh giá khái quát; phân tích chuyên sâu dưới góc độ so sánh với thông lệ và pháp luật quốc tế; và đưa ra đề xuất sửa đổi đối với các vấn đề sau:

(i) Tiêu chuẩn, điều kiện độc lập của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
(ii) Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và mất tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
(iii) Số lượng, tỷ trọng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong cấu trúc Hội đồng quản trị;
(iv) Vai trò của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; và
(v) Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị là Thành viên độc lập hoặc bổ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đại diện.

Bản Góp ý Dự thảo cũng gợi mở các vấn đề về mâu thuẫn lợi ích trong quản trị TCTD có liên quan đến Thành viên độc lập Hội đồng quản trị để các nhà làm luật có những nghiên cứu bài bản, chuyên sâu hơn đối với vấn đề phức tạp này.

VNIDA hy vọng Bản Góp ý Dự thảo sẽ là tài liệu hữu ích để các cơ quan hữu quan xem xét, tham khảo và hoàn thiện Dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) liên quan đến chế định Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Qua đó, thúc đẩy vai trò và hiệu quả hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong các TCTD tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty của các TCTD và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Quý vị có thể tham khảo Bản Góp ý Dự thảo đầy đủ tại đây

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam