VNIDA hân hạnh giới thiệu đến quý Doanh nghiệp, quý Nhà đầu tư và quý vị: ngày 11/9 vừa qua, G20 và nhóm OECD đã chính thức ấn hành phiên bản mới nhất của tài liệu Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty.

Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty Của G20/OECD phiên bản năm 2023 là kết quả nghiên cứu, lựa chọn và cập nhật các tiêu chuẩn, thông lệ tốt nhất và các xu hướng trên toàn cầu về khung pháp lý đối với hoạt động quản trị công ty. Từ đó, giúp các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý có căn cứ đánh giá, cân nhắc và hoàn thiện hành lang pháp lý về quản trị công ty ở mỗi quốc gia. Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty Của G20/OECD phiên bản năm 2023 cũng được ban hành với mục tiêu thúc đẩy công khai và minh bạch thị trường, tăng cường hiệu quả nền kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững và ổn định hệ thống tài chính.

Đối với các công ty và các nhà đầu tư, Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty Của G20/OECD phiên bản mới nhất đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính từ thị trường vốn để thúc đẩy hoạt động đầu tư và đổi mới; cung cấp một khung khổ hiệu quả để bảo vệ các nhà đầu tư thông qua tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của đội ngũ quản lý, điều hành công ty. Ngoài ra, Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty này còn hướng tới giúp các công ty phục hồi hiệu quả, bền vững và từ đó ổn định hóa nền kinh tế nói chung.

Đặc biệt, trong lần cập nhật và sửa đổi này, Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty Của G20/OECD phiên bản năm 2023 còn ghi nhận và lồng ghép thêm các vấn đề liên quan đến quản trị công ty theo các tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG); đồng thời điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh gia tăng vai trò từ các khoản nợ doanh nghiệp và trái chủ trong thị trường vốn.

Quý Doanh nghiệp, quý Nhà đầu tư và quý vị có thể xem và tải về bản tiếng Anh của Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty Của G20/OECD phiên bản năm 2023 tại địa chỉ sau:

G20OECD Principles of Corporate Governance 2023.pdf

VNIDA trân trọng các nỗ lực của nhóm G20 và OECD trong tiến trình không ngừng hoàn thiện Các Nguyên Tắc Quản Trị Công Ty, cũng như thúc đẩy phát triển của thị trường lành mạnh, bền vững.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam