Chính thức ra mắt 03 Uỷ ban của Hội VNIDA

Căn cứ vào Quyết định số 01, 02 và 03/2023/QĐ/VNIDA của Chủ tịch Nguyễn Sinh Dũng Thắng về việc Thành lập và Bổ nhiệm các Chủ tịch Uỷ ban thuộc Hội Thành viên Độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) gồm có:

  • Ủy ban Chuyên môn & Kỹ thuật;
  • Ủy ban Chính sách & Pháp luật; và
  • Ủy ban Hội viên & Truyền thông.

Các Uỷ Ban sẽ hỗ trợ đắc lực cho VNIDA nhằm thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị cũng như các thành viên hội đồng quản trị tại Việt Nam.

Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) là một Hiệp hội nghề nghiệp được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam