Lê Viết ThọHội viên

  • Ông Lê Viết Thọ hiện là Sáng lập/Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH CBS (CBS Legal, LLC.).
  • Ông Thọ có 28 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp về pháp lý, giấy phép, quản trị kinh doanh, tài chính, hợp đồng, tái cơ cấu, M&A, dịch vụ tuân thủ và thuê ngoài cho các khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia có hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam.
  • Ông hiện đang là Thành viên Điều hành độc lập phụ trách pháp chế, Tài chính và Quản trị của một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.
  • Ngoài ra, Ông hiện là Giảng viên thỉnh giảng đào tạo về tư vấn luật chuyên sâu cho các lớp đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp (Bộ Tư Pháp) từ năm 2016.
  • Ông Thọ có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học California Miramar University (Hoa Kỳ).

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam