Nguyễn Anh TuấnHội viên

  • Ông Nguyễn Anh Tuấn hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của các công ty như CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW), Cấp nước Thủ Đức (TDW), Cấp nước Gia Định (GDW), Cấp nước Nhà Bè (NBW), Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW). Đồng thời hiện là BDM tại REE Water (công ty thành viên của REE Corporation).

  • Ông Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm về đầu tư, xây dựng, tài chính trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, thủy lợi.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam