• Ông Nguyễn Đức Hùng có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực, 3 năm trong lĩnh vực Quản lý chung tại các công ty vừa và nhỏ trong nước

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam