• Ông Nguyễn Đức Luyện đang là Thành viên độc lập HĐQT tại Công ty cổ phần Điện lực Gelex. Ngoài ra, Ông Luyện còn đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex, Giám đốc Ban Kế hoạch Đầu tư tại Tổng công ty Viglacera.
  • Ông có nhiều năm là Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Quảng Ninh. Tại Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ông Luyện giữ vị trí là Phó trưởng Ban tài chính Kế toán và Phó Trưởng Ban kế hoạch
  • Ông Luyện có bằng Cử nhân ngành Tài chính Kế toán và Tin học, Thạc Sĩ QTKD tại Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán, Thạc sĩ QTKD tại Đại học Griggs Hoa Kỳ.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam