Nguyễn Hoài ThiHội viên

  • Ông Nguyễn Hoài Thi hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT & Sáng lập Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Group) là đơn vị dẫn đầu ngành về việc cung cấp các Thiết bị đo lường tự động hoá Online Process Instrumentation, các Giải pháp quan trắc môi trường tự động và phần mềm giám sát môi trường iLotusLand platform.
  • Với sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực Môi trường và phần mềm trong hơn 12 năm vừa qua, Việt An đã đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường ở trên khắp 3 miền từ sự cố Vedan năm 2008 và Formosa Hà Tĩnh năm 2016 trong sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam