Nguyễn Hoàng NgânHội viên

  • Ông Nguyễn Hoàng Ngân hiện đang giữ vị trí là Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP). Ngoài ra, Ông còn là Thành viên độc lập HĐQT tại Công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành (GDT)
  • Ông Ngân đã có 10 năm làm Tổng Giám đốc và 20 năm là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Nhựa Bình Minh. Bên cạnh đó, Ông có nhiều năm giữ vị trí là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA); Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA); Ủy viên Ban chấp hành Hội KHKT Xây dựng TPHCM (HSCE),…
  • Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị và Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam