• Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa hiện là Chủ tịch HĐQT Ibosses Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Viện Trí Việt – VUSTA, Bộ KHCN Việt Nam, BOD của FECON, Chuyên gia cao cấp của Hội Truyền Thông Số (VDCA) về CN4.0 và là Thành viên Sáng lập của Tổ chức THINK-TANK Chính Phủ từ 2013.
  • Sau 13 năm gắn bó với Schneider Electric, ông về Việt Nam qua dự án BiC của Bộ KHCN, và đảm trách nhiệm vụ Giám đốc Chiến lược của FPT. Năm 2016, ông Hòa đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Tập đoàn VNPT.
  • Năm 2018 ông Hòa đảm nhiệm chức vụ CSO của Công ty Chứng khoán VNDIRECT VIETNAM. Tháng 10/2018 ông nhận vị trí Phó Chủ tich HĐ Khoa Học và Cố Vấn Chiến lược cho Viện Dầu Khí Việt Nam VPI.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam