• Ông Nguyễn Ngọc Thanh hiện tại đang giữ chức vụ Giám đốc Thị trường Vốn – Khối Nguồn vốn và Ngoại hối – Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).
  • Ông Nguyễn Ngọc Thanh có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, trong đó ông có nhiều năm giữ vai trò quản lý tài chính cấp cao.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam