Nguyễn Thị Hạnh ThuỷHội viên

  • Bà Nguyễn Thị Hạnh Thủy hiện là Phó trưởng Ban Kiểm soát của tập đoàn Sun Group.

  • Bà Thủy có gần 30 năm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Tuân thủ và Điều hành với các vị trí cao cấp như Giám đốc Tuân thủ Quy định tại Ngân hàng Standard Chartered, Phó Giám đốc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ tại PwC,…

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam