• Bà Nguyễn Thị Trâm Anh hiện đang giữ vị trí lãnh đạo của Bộ phận Tư vấn Công nghệ thông tin của Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, phụ trách tư vấn đề chiến lược CNTT, tư vấn quy trình hệ thống ứng dụng quản lý doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực kế toán tài chính, chuỗi cung ứng, nhân sự, quản lý quan hệ khách hàng, phân tích dữ liệu và AI.
  • Bà Trâm Anh có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn chiến lược và xây dựng hệ thống CNTT cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Bà Trâm Anh đã và đang nắm vai trò trong Ban kiểm soát chất lượng hoặc Ban Điều hành của các chương trình chuyển đổi số hoặc chương trình chuyển đổi kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam