Phạm Hải ÂuHội viên

  • Ông Phạm Hải Âu hiện đang giữ vị trí là Giám đốc – Dịch vụ Tư vấn Rủi ro tại PwC Việt Nam với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị rủi ro
  • Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các ngân hàng và định chế tài chính tại Việt Nam với các vị trí quản lý trong lĩnh vực quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.
  • Ông Phạm Hải Âu đã tham gia thành viên độc lâp HĐQT Indovina Bank, VietCredit và một số các công ty khác.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam