• Bà Trần Bích Ngọc hiện đang là Founder and CEO của Nettour và OM Vietnam.
  • Ngoài ra, Bà Ngọc là Giám đốc của Tổ chức MICE và dòng luxury tour Việt Nam và Quốc tế.
  • Bà Trần Bích Ngọc có nhiều năm tư vấn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam