Trần Đình CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Cường hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Ông có gần 30 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam như các tổ chức dịch vụ tài chính, doanh nghiệp công và tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các tổ chức cho vay quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam.
  • Ông có kiến ​​thức chuyên sâu về môi trường kinh doanh Việt Nam bao gồm luật đầu tư, chính sách phát triển, các quy định kế toán, tài chính và ngân hàng. Ông là chuyên gia tư vấn đáng tin cậy đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, chủ ngân hàng và quan chức chính phủ.
  • Ông được các doanh nhân, lãnh đạo các công ty đại chúng và niêm yết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và cộng đồng kinh doanh ở Việt Nam coi là một người ủng hộ tích cực cho phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam.
  • Ông Cường có bằng tiến sĩ kinh tế và là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), thành viên kỳ cựu của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (FCPA Australia), Viện Kế toán Công chứng Mỹ (AICPA), và Viện Kế toán và Kiểm toán Công chứng Khmer (KICPAA).

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam