Trần Sĩ ChươngChủ tịch Hội đồng Cố vấn

Kinh nghiệm Công tác

  • Ông Trần Sĩ Chương có hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn kinh tế và chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và cho một số doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam.
  • Trong lĩnh vực giáo dục, ông đang cùng GS. Trương Nguyện Thành (ĐH Utah) xây dựng một nền tảng điện toán đám mây cho phép kết hợp/kết nối những người có nhu cầu học tập đến các tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu, hoặc từng cá nhân giáo viên/cố vấn cụ thể.
  • Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, ông từng là Trợ lý Nghị sĩ về ngoại giao và ngoại thương, đồng thời là Cố vấn cấp cao về chính sách tiền tệ và kinh tế cho Uỷ ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ, Washington, D.C.
  • Trong 30 năm qua ông đã tổ chức, điều hành một số doanh nghiệp tại Mỹ, Châu Á cũng như tư vấn cho các định chế tài chính thế giới, các công ty đa quốc gia và nhiều công ty trong nước.
  • Ông là đồng tác giả (cùng GS. James Riedel, ĐH Johns Hopkins) về báo cáo đầu tiên của Ngân hàng thế giới (WB/IFC, 1996) đánh giá tiềm năng phát triển thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam và đề xuất một số chính sách cho sự nghiệp công nghiệp hóa quốc gia. Ông cũng là tác giả cuốn sách “Nói Chuyện Làm Ăn” (nhà xuất bản Trẻ, 2007) luận bàn về một số vấn đề kinh tế, giáo dục, xã hội cần được quan tâm đúng mức cho sự phát triển bền vững.
  • Ông tốt nghiệp Trường Kỹ sư Đại học U.C. Berkeley, Trường Kinh tế và Chính trị học Luân Đôn (LSE), và Trường Quan hệ quốc tế cấp cao (SAIS) thuộc ĐH Johns Hopkins, nơi ông đã được trao Giải thưởng tốt nghiệp William Foster cho “thành quả lãnh đạo và học tập xuất sắc.”

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam