VNIDA Director Fiduciary Duties Seminar

Slide deck:

  1. Directors Fiduciary Duties (Tải về)
  2. D&O lá chắn bảo vệ TV HĐQT  (Tải về)

Hình ảnh Hội thảo: Click vào đây

Zoom Records

VNIDA Directors Fiduciary Duties

D&O – Lá chắn bảo vệ TV Hội đồng Quản trị

Phiên thảo luận: Chia sẻ từ người trong cuộc