VNIDA hợp tác với Viện TV Hội đồng Quản trị Anh Quốc (IoD)


VNIDA rất vui mừng được hợp tác với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Anh Quốc (IoD). Đây là tổ chức thành viên lớn nhất Vương quốc Anh dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên cung cấp các sự kiện, các khóa đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao năng lực, mở rộng kết nối và tư vấn chuyên môn. Được thành lập vào năm 1903 và được ban tặng Hiến chương Hoàng gia trong vòng ba năm, IoD đặt ra tiêu chuẩn cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Anh Quốc. Hiện nay, IoD có khoảng 20.000 thành viên ở Anh và chào đón các thành viên trên toàn thế giới. IoD là viện duy nhất trên thế giới cung cấp các bằng cấp được quốc tế công nhận dành riêng cho các thành viên hội đồng quản trị liên quan đến những năng lực cốt lõi cần có của các thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao.

VNIDA hiện là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các thành viên độc lập hội đồng quản trị đầy tiềm năng tại Việt Nam. Trọng tâm của VNIDA là thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Những khát vọng này phản ánh các tiêu chí quan trọng trong sứ mệnh của VNIDA, phát biểu về quan hệ hợp tác, ông Đặng Thế Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNIDA, chia sẻ:

“Nguồn tài liệu quý giá và kiến thức chuyên môn của IoD sẽ hỗ trợ chúng tôi nâng cao năng lực quản lý chuyên nghiệp của các hội viên, đồng thời tăng cường phát triển vai trò của các thành viên độc lập hội đồng quản trị và hướng tới nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trên thị trường.”

Thông qua quan hệ hợp tác này, IoD và VNIDA sẽ chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất, đưa ra hướng dẫn và ý kiến tư vấn cho các thành viên hội đồng quản trị khi sử dụng kiến thức chuyên môn và nghiên cứu chung, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lực chuyên môn cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp – trên khắp Việt Nam và quốc tế.

Tìm hiểu thêm thông tin về IoD và cách tham gia làm thành viên tại đây. Hội viên của VNIDA được giảm giá 25% cho thành viên cá nhân khi sử dụng mã IODNVIDA25.